Przedmiot działalności

Zakres działania Muzeum Okręgowego w Suwałkach

 

 • gromadzenie zabytków w zakresie: archeologii, etnografii, geologii, sztuki, historii, historii sztuki, literatury i rzemiosła artystycznego,
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Metryka

Udostępniający: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Szymańska - Redaktor BIP

Data wytworzenia: 2022-11-16

Wprowadzający: Izabela Szymańska

Data modyfikacji: 2022-11-17

Opublikował: Izabela Szymańska

Data publikacji: 2022-11-16